ACTA MUSICOLOGICA.CZ

revue pro hudební vědu
vychází s podporou
Českého hudebního fondu


ISSN 1214-5955

odpovědný redaktor:
Lubomír Spurný

redakce:
Ondřej Pivoda, Daniel Zásměta

redakční rada:
Mikuláš Bek, Andreas Hoffmann, Petr Macek, Miloš Štědroň, Stanislav Tesař, Geoffrey Chew, Vladimír Zvara